Продукти

Thopaz

Thopaz постави нов стандарт при дренажа в гръдната хирургия.
Наречен „изкуствен интелект, а не просто помпа” това портативно
Швейцарско „бижу” направи революция в гръдната хирургия и с
интелигентната си система за проследяване на потока, налягането и
обема на секрета, снабден с цифров дисплей показва моментно и
дългосрочно данните на всеки пациент. Тава дава възможност за
навременни и обективни решения от страна на лекарите.
Ранната мобилност на пациентите насърчава по-бързо възстановяване
на пациента след операцията. Клиники използващи Thopaz,
болничният престой се съкращава средно с около 3 денонощия.
Функциите за безопасност на Thopaz включват аларми, които
предупреждават персонала за бърза намеса в случай на нередности.
Thopaz е малка, компактна, безшумна дренажна система, която
предлага неограничена мобилност на пациента още от момента на
операция.
Снабден с батерия за 48 часа, прави възможно транспортирането на
болните безпроблемно. Записа на данните на PC, правят Thopaz
източник на безценна научна информация.

Нашите партньори