Календар

Съвременен и древен календар

Календар, описан в тази книга, показва съответствията на древният традиционен български календар, който е в основата на българските традиции и обичаи и съвременният календар с пренесените, трансформирани и допълнени празници на основата на Григорианския календар.

Календарът, наречен древен и съвременен, съчетава множество полезни данни, необходими за ежедневна употреба:

-       Месец, съгласно сегашното официално наименование

-       Поредност на седмицата през годината

-       Ден от седмицата и по-важните официални и църковни празници

-       Средно месечна минимална и максимална температура за България

-       Изгрев и залез на слънцето за централна България

-       Фаза на луната

-       Значение на момента, като част от космическия цикъл на земята около Слънцето

-       Ден от седмицата, съгласно древния Български календар

-       Дата от месеца , съгласно древния Български календар

-       Месец, съгласно древния Български календар

Календарът има пълноцветно приложение 1000/700 мм, което може да се използва за ежедневната работа на всякакви групи ползватели.

Нашите партньори