28 години HI-TECH в медицината и др.

 

Създадена през 1994 год. фирмата фокусира основно своите усилия в областта на медицината.

В условия на динамични процеси в световната икономика, ЕНДО-МЕД се специализира в разработването и предлаганитео на HI-TECH продукти и методи на лечение.

  • Иновации
  • Високотехнологични изделия, здравословни продукти и методики за лечение
  • Web базирани приложения
  • Курсове, книги, филми

Нашите партньори