Контакти

ЦЕНТРАЛА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

 

БЪЛГАРИЯ

ЕНДО-МЕД ООД

ул. Крали Марко № 13

Пловдив 4000, БЪЛГАРИЯ
Д-р Енчо Енев - управител

GSM: +359 89 9863477

dr.enev@gmail.com
dr.enev@endo-med.org

Нашите партньори