Д-р Енчо Енев

 

Д-Р ЕНЧО МИХАЙЛОВ ЕНЕВ

 

GSM 089-9863477, E-mail: dr.enev@gmail.com

Висш Медицински Институт “И. П. Павлов”, Диплома, Златен медал,

Magna cum laude!

Автор на фракталната теория в медицината

Разработки - "Изкуствен интелект", биофизика

Спортна медицина към Диспансер по Спортна Медицина Пловдив

Комисия по здравеопазване към Министерство на Здравеопазването

Медицински Директор на “БИС-Атлант” АД, Пловдив

ЕНДО-МЕД ООД - Управител

Специалност “Спортна медицина”, Диплома

Завършени обучения по:

Иглотерапия-мокса терапия

Мениджмънт

Оперативна травматология към Военно Медицинска Академия, София

Специализиран Маркетинг в медицината, Германия

Маркетинг и управление на продажбите

Изследване и икономическо планиране, Израел

Leadership seminars, USA

Публикации от научни форуми: над 43

Член на УС на Съюз на учените в България

ICMART

Член на борда на Директорите на БДТКМ - Българско дружество по традиционна китайска медицина

Основател на Международната Организация по Фрактална Медицина

Lions Club Plovdiv - Президент основател

Нашите партньори