HR Център ЕНДО-МЕД

МЕТОД

HR Център ЕНДО-МЕД Ви предлага широкоспектърни програми и форми на обучение за постигане на преки резултати във Вашият бизнес.

Методът ни на работа се дефинира от разбирането за специфичните особености на всеки отделен бизнес и конкретните намерения и цели за изпълнение. Методиката се реализира в следната последователност:

Диагностика на нуждите от обучение

Подготовка на обучението

Провеждане на обучението 

Анализ на обучението

 

ВИДОВЕ

Методът ни на работа се съобразява с структурни и организационни особености на Вашият бизнес и предвижда осъществяването на следните КАТЕГОРИИ за обучение:

Първоначално

Периодично

Специализирано

 

МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Управленски умения

Маркетингови и търговски умения

Комуникации и общуване

Административни умения

Управление на човешките ресурси

Специализирано обучение

Професионално обучение

Нашите партньори