Иновации

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Съвместно с други български и чуждестранни фирми, както и научни организации: институти и академии участва като партньор в разработването на иновативни продукти в областта на общественото здраве.
Ние участваме в разработването на национална стартегия за създаване на стандарти, обучение и контрол на процеси имащи отношение към здравето на хората.

 

ЗДРАВОСЛОВНА СОЛ

Натурален продукт за масова употреба -. готварска сол в съчетание с органични вещества.  Отличителна особеност на продукта е неговият здравословен ефект за неутлрализиране на токсините, удължавен на живота, стабилизиране на кръвното налягане, увеличаване на жизнеността и устойчивостта при радиация. Възможност за влагане на продукта като компонент в други хранителни продукти.

 

ХОЛИСТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРАКТИКИ НА ОСНОВАТА НА ФРАКТАЛНАТА ТЕОРИЯ

На базата на фракталната теория е направена разработката за диагностика и лечение на редица заболявания.

 

ВАКУУМЕН ВИСОКОСКОРОСТЕН ТРАНСПОРТЕН МЕТОД

Търсим смели инвеститори за изграждането на свръхвисокоскоростен транспорт. Високоскоростната транспортна система представлява вакуумна тръба с полукръгло сечение, с диаметър 1,5 м. Вакуум под 0,27 Atm. Ускорение 0-1200 км за 120 с. Средна скорост 800-1200 км/ч в зависимост от релефа. За прави трансконтинентални отсечки скоростта може да достигне 2000 км/ч. Средно разстояние между спирките при скорост до 800-1200 км/ч не по-малко от 130 км., за скорости от 2000 км/ч не по-малко от 400 км. Разстояние на вакуумни сфери 25-40 км отстояние. Диаметър на вакуумните сфери с централни стабилизиращи хорди - 30-50 м. Енергия на системата: соларна и вятърна за вакуумните помпи, зареждащи междинните резервоари, електрическа за подемните и придвижващи линейни магнити. Наличие на 2 реда стабилизиращи магнити в горен полюс. Каскадно двойни диафрагмени клапи на тръбата на разклоненията за спиране. Регунериране на енергията при спиране. Използване на пневматичен ефект с увеличаващо се налягане за плавно спиране в областта на спирките. Максимално ускорение 2 G при потегляне и спиране. Радиус на дъгите по трасето не по-малък от 2500 м. Време за изпълнение на първа отсечка от пилотен проект от 500 км - 3 години.

Нашите партньори